Soutěž v anglickém jazyce – školní a okresní kolo

Na přelomu ledna a února letošního roku proběhlo na druhém stupni naší ZŠ školní kolo Soutěže v anglickém jazyce. Soutěž byla rozdělena na čtyři části – poslech, porozumění psanému textu, gramatika a mluvený projev. Celkem se soutěže zúčastnilo šedesát devět dětí, které měly možnost předvést své jazykové a komunikační kompetence. Po vyhodnocení soutěže byli v každém ročníku vyhlášeni žáci, kteří se umístili na 1. – 3. místě:

  1. ročník – 1. Adéla Vlčková, 2. Barbora Janotková a Filip Junek, 3. Vojtěch Vlček
  2. ročník – 1. Anna Marie Fraňková, 2. Eliška Fantová, 3. Kristýna Duchová
  3. ročník – 1. Karolína Středová, 2. Zuzana Škodová, 3. Marek Jansa
  4. ročník – 1. Václav Semerák, 2. Jan Šíma, 3. Vojtěch Čížek

V okresním kole, které se konalo 14. března online, naši školu reprezentovali v kategorii IA (6. a 7. třídy ZŠ) Marie Anna Fraňková, která se ziskem 53 bodů z celkových 55 umístila na nádherném 2. místě (z devíti soutěžících), a v kategorii IIA (8. a 9. třídy ZŠ) Václav Semerák, který se ziskem 46 bodů z celkových 55 umístil na pěkném 5. místě (z 12 soutěžících).

Všem soutěžícím děkujeme za účast a Marii a Václavovi také za skvělé výsledky a úspěšnou reprezentaci naší školy v okresním kole soutěže.