Soutěž v anglickém jazyce

V lednu se na naší škole konalo školní kolo Soutěže v anglickém jazyce 6. – 9. tříd. Celkem se zúčastnilo 102 žáků z 2. stupně. Všichni soutěžící si otestovali své znalosti nejprve v písemné části, kde na ně čekal poslechový test a porozumění čtenému textu. Poté se každý účastník krátce představil a konverzoval na vybrané téma (Moje rodina, Můj den, Volný čas, Moje město, Můj dům, Zvířata, Počasí, Oblečení a móda, Svátky a tradice, Nakupování, Sporty a hry, Cestování, Jídlo, apod.). V této části byla hodnocena především slovní zásoba, výslovnost, gramatická správnost a schopnost pohotové reakce.

Vítězka nejvyšší kategorie, Veronika Pithartová z 9. třídy, nás pojede reprezentovat do okresního kola Soutěže v anglickém jazyce, které se koná na Gymnáziu ve Vrchlabí.

Všem úspěšným soutěžícím gratulujeme a Verče přejeme hodně štěstí a úspěchů v okresním kole.

Za učitele AJ Mgr. Martina Mádrová