Soutěž v anglickém jazyce

Školní kolo Soutěže v anglickém jazyce proběhlo v měsíci lednu na 2. stupni.

Žáci si zvolili nebo vylosovali jedno z konverzačních témat ( My family and family life, My school, Daily routine, Leisure time, My pets, Entertainment, Travelling, Transport, Sport, Holidays,Seasons of the year, Weather,..), představili se a pohovořili v anglickém jazyce o vybraném tématu.

Kategorie IA ( 6. a 7. třída)

Celkem se Soutěže účastnilo 41 žáků.

Nejvíce bodů za nejzdařilejší poslech s testem, představení se a vlastní mluvení v angličtině v dialogu s učitelem patří těmto žákům :

 

  1. místo : Karolína Čiháková ( postup do okresního kola)
  2. místo : Petr Vlach
  3. místo : Lukáš Pavel

 

Poděkování za pěkné výsledky v Soutěži patří: Vojtovi Brátovi, Kateřině Wernerové, Veronice Pithartové a Janě Kratochvílové.

 

 

Kategorie IIA ( 8. – 9. třída)

 

Celkem se Soutěže účastnilo 42 žáků. 

  1. místo : Dominik Hebelka ( postup do okresního kola)
  2. místo : Miloslav Novotný
  3. místo : Pavla Kábrtová

 

Děkujeme všem mladým angličtinářům za jejich snahu a přípravu na Soutěž v anglickém jazyce a gratulujeme vítězům.