ŠKOLSKÁ RADA – výsledky voleb 2017

Z důvodů ukončení mandátu stávající Školské rady proběhly 13.11.2017 a 14.11.2017 volby nových
členů Školské rady.

Za pedagogické pracovníky byly pro následující tříleté období dne 13.11.2017 zvoleny:
Mgr. Jana Hanušová
Mgr. Dana Vajsarová

Za zákonné zástupce žáků byly pro následující tříleté období dne 14.11.2017 zvoleny:
Mgr. Lenka Kašparová
Ing. Pavla Náglová

Volební komise:
Ing. Jiří Hanuš
Mgr. Hana Vondráčková
Simona Ilchmannová