ŠKOLSKÁ RADA – výsledky voleb

Ve dnech 26. 5. – 28. 5. 2021 se konaly řádné volby do školské rady za zákonné zástupce žáků Základní školy a Základní umělecké školy ve Rtyni v Podkrkonoší.

Volby proběhly formou ankety ve školním informačním systému Bakaláři a prezenčně pro zákonné zástupce žáků 1. a 2. ročníků.

Voleb se zúčastnilo 75 oprávněných voličů. Všechny hlasy jsou platné.

Do školské rady byl zvolen pan Josef Škoda a paní Zuzana Králová.

Nově zvoleným členům školské rady blahopřejeme.

Vážení rodiče, děkujeme za vaši účast ve volbách do školské rady.

Pro vaši informaci – pedagogy ve školské radě budou zastupovat Mgr. Dana Vajsarová a Mgr. Kateřina Novotná.

Ustavující schůze školské rady pro volební období 2021 – 2024 se uskuteční 14. 6. 2021 v 15,30 hodin.

Mgr. Hana Vondráčková, ředitelka školy