Školní sport

Skvělého úspěchu dosáhli chlapci devátých a osmých tříd 16. 3. 2023 v okresním kole košíkové. Zvítězili i v konkurenci trutnovských škol a zajistili si postup do krajského kola, které proběhne v květnu v Hradci Králové. Gratulujeme.

V kolektivních sportech se naší škole opravdu daří a poháry získané za tento rok si už říkají o novou vitrínu.

23. 6. 2023 přinesli velké množství bodů do soutěže škol okrsku Úpice žáci 6. tříd ve vybíjené. Dívky v turnaji neměly konkurenci, 1 zápas dokonce odehrály ještě před časovým limitem a z turnaje si odvezly jasné prvenství. Chlapci si také vedli velmi dobře a s jednou prohrou obsadili 2. místo. Tato soutěž není postupová, ale získané body upevní naše vedení v poháru Grand prix.

Děkujeme žákům, za vzornou reprezentaci školy.    

Tělocvikáři ZŠ