ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče a žáci,

školní rok začne ve ČTVRTEK 1. 9. 2022

2. – 9. ročník bude mít v tento den tradičně pouze 1. vyučovací hodinu, žáci přijdou již s přezůvkami, v šatnách se přezují a odejdou do své kmenové třídy. Během první hodiny se přivítají s třídním učitelem či učitelkou, přivítají nové spolužáky, dozví se rozvrh a organizaci školního roku, zejména prvních dní.

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ prvňáčků začne v 8,30 v Malém kulturním sále (Makus). Srdečně zveme s nejmenšími školáky všechny rodiče. Po společné části se půjdou děti podívat do své třídy, kde jim i jejich rodičům řekne paní učitelka Martina Kábrtová ještě pár organizačních informací.

V PÁTEK 2. 9. 2022 se bude 1. třída učit pouze 2 hodiny, tedy 8:00 – 9:40 hod. Školní družina již bude v provozu. Školní družinu mohou navštěvovat pouze řádně přihlášené děti, proto prosím o přihlášení 1. 9. přímo ve školní družině od 9.00 do 14.00.

2. – 5. třída bude učit od 8:00 – 11:30 hod. (třídní učitelé)
6. – 9. třída bude od 8:00 – 12:00 hod. (z toho první až třetí hodina třídnická)

Informativní schůzka zákonných zástupců žáků 1. třídy s paní učitelkou Kábrtovou se koná 5. 9. 2022 v 16:30. (budova školy na náměstí)

Informativní schůzka zákonných zástupců žáků 3. třídy s paní učitelkou Peterkovou se koná 5. 9. 2022 v 15:30. (hlavní budova)

Hana Vondráčková, ředitelka ZŠ a ZUŠ