Školní parlament

Každoročně pořádané vánoční turnaje konané z iniciativy školního parlamentu proběhly v duchu fair-play. Týmy složené z hráčů různých tříd, spolupracovaly, fandily si, vzájemně se podporovaly. Hráči 2. stupně se v Orlovně utkali ve florbale a prvostupňoví žáci hráli vybíjenou. V prostorách školy pro ně byly připraveny různé soutěže a dovednostní úkoly.

            Školní parlament nezapomněl ani v letošním roce na opuštěné a zatoulané psy v útulku v Trutnově. Touto formou děkujeme dětem, a především rodičům, za podporu této sbírky.