Školní parlament

Členové školního parlamentu si na měsíc prosinec stanovili tři hlavní úkoly. Prvním bylo zapojit se do adventního odpoledne – 1 stanoviště. Toho se se ctí zhostily Karolína Térová a Natálie Šírová. Druhým úkolem byla organizace vánočního florbalového turnaje, které se ujal Tomáš Nývlt a Monika Kuldová za pomoci dalších žáků 9. třídy. Poslední výzvou bylo uspořádání sbírky pro psí útulek v Trutnově. Velké poděkování patří všem, kteří přispěli a podpořili opuštěné psy a kočičky ve spádovém trutnovském útulku.