Školní kolo Soutěže v anglickém jazyce ( Olympiáda)

23.února 2023 od 14:00 – 16:00 v učebnách AJ

Kategorie: IA ( 6. a 7. ročník) IIA ( 8. – 9. ročník)

Program:
14:00 Poslechový test z anglického jazyka
14:30 – 16:00 Konverzace ( mluvení) na vylosované téma. Jako první mluví
kategorie IA, po skončení mohou odcházet domů. Vítězové jednotlivých kategorií postupují do okresního kola.

Soutěž je dobrovolná a účastnit se mohou všichni žáci. Tematické kruhy získají žáci u vyučujících anglického jazyka.

Přijďte si vyzkoušet svoje znalosti a dovednosti v angličtině.