Školní kolo recitace

V měsíci únoru žáci 2. – 5.tříd soutěžili v recitaci.V 1. kategorii 2. – 3. třída se na

1.místě umístil Radek Majera, na 2.místě Anita Novotná, na 3.místě Anežka Baťková.

Ve 2. kategorii 4. -5. třída obsadil 1.místo Ervín Wajsar, 2.místo Jiří Vlček, 3.místo Radka

Náglová a Jana Kratochvílová. Do okresního kola, které se konalo v březnu v Trutnově,

postoupili Anita Novotná, Radek Majera, Ervín Wajsar a Jiří Vlček.