Školní družina

Školní družina je v plném provozu od 1. září 2015 od 6.15 do 16 hodin. Úplata za využívání školní družiny činí 80 Kč měsíčně (platba se vybírá pololetně).

Fungují 2 oddělení:

1. oddělení – vychovatelka Alena Wichová
2. oddělení – vychovatelka Nikola Fofonková

ŠD sídlí v budově základní školy na náměstí a využívá ke své činnosti dvě samostatné

místnosti, tělocvičnu a školní hřiště. Školní družinu mohou využívat žáci prvního stupně ZŠ a ZUŠ.