Škola získala dotaci téměř 800 000,- Kč

Naše škola v rámci Výzvy č. 56 z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost získala téměř 800 000,- Kč. Z těchto prostředků budou realizovány čtenářské dílny, nakoupeny knihy a 40 žáků školy vycestuje v první polovině příštího školního roku na jazykově poznávací zájezd do Anglie. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo splnit všechny podmínky pro získání této dotace a můžeme žákům zpříjemnit i tímto způsobem výuku.

Mgr. Hana Vondráčková, řed. školy