Seznam přijatých a nepřijatých dětí k základnímu vzdělávání

Žáci přijati k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/24

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Žáci nepřijati k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/24

12, 13, 14, 15, 24, 27, 31