Seznam přijatých a nepřijatých dětí

Žáci přijati k základnímu vzdělávání
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41

Žáci nepřijati k základnímu vzdělávání
27, 28, 38