Seznam budoucích prvňáků

Ředitelka Základní školy a Základní umělecké školy ve Rtyni v Podkrkonoší jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), takto:

k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018 se přijímají tito budoucí žáci a žákyně s registračním číslem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.

Celkem 33 žáků.

Mgr. Hana Vondráčková