Seznam budoucích prvňáků

Ředitelka Základní školy a Základní umělecké školy ve Rtyni v Podkrkonoší jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), takto:

k základnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017 se přijímají tito budoucí žáci a žákyně s registračním číslem:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37 a 38.

Celkem 35 žáků.

Mgr. Hana Vondráčková

Ve Rtyni v Podkrkonoší 5. února 2016

Dokument Seznam přijatých žáků ve formátu PDF