Seznam budoucích prvňáků

Ředitelka Základní školy a Základní umělecké školy ve Rtyni v Podkrkonoší jako příslušný správní orgán rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), takto:

k základnímu vzdělávání ve školním roce 2015/2016 se přijímají tito budoucí žáci a žákyně:

s registračním číslem 2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40

Mgr. Hana Vondráčková – ředitelka školy