Sběr papíru ve škole

Tradiční podzimní sběr papíru se uskuteční dne:

14.9. – pondělí (od 8,00 – 18,00) a 15.9.2013 – úterý od 8,00 – 12,00 hodin.

Sběrné místo je na nádvoří nové školy, zde budou připraveny svozové kontejnery. Sbíráme

noviny, směs časopisů, letáků, knih i papíru, sbíráme také lepenku. O tom, kam poputují

peníze vydělané sběrem, budou spolurozhodovat žáci školy ve svém parlamentu. Děkujeme

Vám tímto za pomoc.