Sběr odpadků

Na konci dubna u příležitosti Dne Země jsme se žáky udělali pořádek v našem okolí. Děti si přinesly rukavice a pytle na sběr odpadu a vydali jsme se vyčistit naši přírodu. Počasí nám přálo a děti s nadšením uklízely krajinu od všeho, co jsou někteří lidé schopni vyhodit. Tímto děkuji čtvrťákům za jejich aktivitu a vzorné chování při úklidu naší obce.

Mgr. Martina Vasiljevová

Sb_r odpadk_