Sběr léčivých bylin ve školním roce 2020-2021

V pátek 24. září proběhlo VYHODNOCENÍ SBĚRU BYLIN za loňský školní rok. Do této akce se zapojilo 25 žáků školy a ti odevzdali byliny v hodnotě 1238 Kč. Stejně jako v minulých letech převažovali žáci z 1.stupně (22 žáků). Letos měli silnější zastoupení chlapci.

Nejpilnější byli:
1. místo: MATĚJ TÉR odevzdal byliny v hodnotě 249,24 Kč
2. místo: JAKUB ŽALSKÝ odevzdal byliny v hodnotě 214,55 Kč
3. místo: MILOŠ ZÁRUBA odevzdal byliny v hodnotě 87,86 Kč

Za svou píli si chlapci odnesli diplom a věcnou odměnu. I dalších 19 dětí obdrželo drobný dárek.

Všem zúčastněným žákům patří velká pochvala a poděkování. O využití získaných peněz budou spolurozhodovat zástupci tříd ve Školním parlamentu.

Jana Peterková