SBĚR BYLIN

V měsíci říjnu jsme vyhodnotili sběr léčivých bylin za školní rok 2012 – 2013.

Celkem 88 žáků naší školy odevzdalo byliny za 3 451 Kč. Ti, kteří odevzdali alespoň za

40 korun, obdrželi drobný dárek.

Nejpilnějšími byli:

KAROLÍNA TÉROVÁ 2.tř. – 218 Kč
ROSTISLAV VERNER 7.tř. – 198 Kč
VÍT HEJNA 3. tř. – 171 Kč
JAKUB KLUSÁČEK 5. tř. – 122 Kč
JITKA VERNEROVÁ 9. tř. – 119 Kč
ANDREA HANOUSKOVÁ 1. A – 118 Kč
KAROLÍNA KAVANOVÁ 5. tř. – 117 Kč
LUKÁŠ ROMANČÁK 6. tř. – 104 Kč
LUKÁŠ JUNEK 1. A – 104 Kč
SABINA KOŽEŠNÍKOVÁ 4. tř. – 102 Kč

Všem zúčastněným žákům patří velké poděkování. O využití získaných peněz spolurozhodují

žáci školy prostřednictvím Žákovského parlamentu.