Sametová revoluce – projektový den

Listopadové události roku 1989 a dobu před touto revolucí jsme chtěli přiblížit dětem 3. – 5. tříd v pátek 15 11.

Shlédli jsme krátké filmy, které přiměřenou formou popisovaly dobu před 17. listopadem a i revoluční období. Hovořili jsme o daném tématu, děti porovnávaly dobu před a po revoluci, úměrně věku plnily různé úkoly – vypracovaly listy na nástěnku, vyrobily vlaječky nebo sehrály scénky. Poté jsme si poslechli písničky, které zněly v listopadu 1989, a některé jsme si i zazpívali.

Myslíme, že pro děti to byl den plný nových informací a přispěl k pochopení těchto událostí.

Mgr. Martina Vasiljevová, Mgr. Jana Mertlíková a Mgr. Dana Vajsarová