Rtyňské děti zpívat umí!

Výsledky okresního kola Festivalu umělecké činnosti – zpěv

1.kategorie
Sólo : 1. místo Barbora Švehlová (3. třída)
Duo: 1. místo: Tereza Nývltová a Barbora Švehlová (3. třída)

2.kategorie
Duo: 1. místo: Barbora Doucková a Daniel Hejna (4. třída)

3.kategorie
Sólo : 2. místo Tomáš Fofonka (7. třída)
Duo: 2. místo: Nelly Karmášková a Ervín Wajsar (7. třída)

4.kategorie
Sólo : 1. místo Jitka Křišťáková (8. třída)
Duo: 1. místo: Adéla Sádlová a Klára Hejnová (9. třída)

Srdečně blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Mgr. Irena Podlipná