Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v platném znění, vyhlašuji z provozních důvodů na pondělí 25. 10. 2021 a úterý 26. 10. 2021 ředitelské volno.

Mgr. Hana Vondráčková