Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy ve dnech 3.1.a 4.1.2019 ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Provoz školní družiny bude zajištěn pro předem přihlášené žáky.