Ředitelské volno

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuje ředitelka školy na pondělí 7. 5. 2018 volný den pro žáky školy z organizačních a provozních důvodů.  Školní jídelna vaří pro cizí strávníky a ŠD je v provozu podle počtu přihlášených žáků.