Ředitelské volno

Ve čtvrtek 26. 5. 2016 je vyhlášeno ředitelské volno.

Provoz ŠD /školní družiny/ i vyučování v ZUŠ probíhá beze změn.

Školní jídelna v tento den nevaří.

Školní družinu mohou v tento den využít i žáci 6. – 9. tříd, kteří se přihlásí u svého třídního učitele nejpozději do úterý 24. 5. 2016. /žáci 1. – 5. třídy obdrží přihlášku do ŠD od svého třídního učitele/