Prvňáci putovali za zvířátky

V pátek 21. 10. se konečně umoudřilo počasí, přestalo pršet a tak se prvňáci mohli vydat na putování za zvířátky. Paní Sehnalová připravila cestu s mnoha stanovišti, na kterých se děti seznamovaly se zvířaty žijícími u nás ve volné přírodě. Společně jsme četli zajímavosti o životě zvířat, plnili různé úkoly a řešili hádanky. Jako odměnu za splněné úkoly si děti mohly vybrat krásného papírového šneka.

Mgr. M. Kábrtová