Prvenství naší školy v Královéhradeckém

Projekt Kraje pro bezpečný internet má zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. Zodpovědnému chování v kybersvětě musíme učit i naše děti. Proto se žáci naší školy v měsíci říjnu a listopadu měli možnost seznámit s e-learningovým kurzem zaměřeným právě na tuto problematiku. V rámci tohoto projektu si pak mohli ověřit své znalosti i v soutěžním kvízu.

V kategorii 9-12 let této soutěže měla naše škola nejvyšší zastoupení úspěšných řešitelů z celého Královéhradeckého kraje, který se rozhodl ocenit náš úspěch finančním darem 10 000 Kč.

Žákyně 9. třídy Adéla Sádlová byla oceněna jako výherce e-kvízu ve věkové kategorii nad 13 let. Nový mobilní telefon jí jistě bude dělat radost.

metodička prevence I. Podlipná