Projekty na angličtině

OUR TOWN

Žáci 4. třídy vytvořili projekt o fiktivním městě. Vyrobili domečky a místa s anglickými

nápisy a společně ve skupinkách instalovali svá dílka na barevné papíry, které omalovali

cestami, stromy, parky, ulicemi a parkovišti. Vytvořili tak velké městečko v Anglii, s autíčky

jezdícími vlevo, semafory a s opravdovými kolejemi a nádražím. Svoji prezentaci představili

ostatním žákům školy na velké chodbě. Fotografie města si můžete prohlédnout na školním

webu.

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE

20. ledna 2014 od 14:00 v učebně AJ/1. Soutěžíme v kategoriích IA ( 6.-7.třída) a

v kategorii IIA ( 8.-9. třída).

EVROPA A SVĚT V 6. A 9. TŘÍDĚ

Po celý prosinec jsme se věnovali tradicím a oslavám Vánoc v různých zemích světa,

EU a v etnických skupinách žijících na našem území. Žáci si připravili zajímavé prezentace,

divadelní scénky, koledy, obrázky a kvízy. V letošním roce se objevila řada napečených

cukroví a jiných dobrot typických pro vánoční tradice dané skupiny nebo státu.

A tak se stalo, že jsme tahali poleno v Litvě, přicházeli krbem v USA, přijížděli lodí na

Havaji, čekali na zlaté prasátko a zažili spoustu legrace o Vánocích v Austrálii.

Y. Machačová