Projektový den ve 2.B

Ve čtvrtek jsme v naší třídě měli trochu jinou výuku. Děti si přinesly různé druhy podzimního ovoce. Při matematice jsme počítali slovní úlohy zaměřené na počet ovoce, které měly děti v jednotlivých lavicích, kolik ovoce má paní učitelka na stolku, kolik ovoce je v řadě u dveří apod.. V hodině českého jazyka jsme názvy ovoce dělili na slabiky, vymýšleli jsme věty s jednotlivými druhy ovoce, zkoumali jsme, jakou mají barvu a chuť. Po velké přestávce jsme šli na vycházku a ukazovali jsme si jabloně a hrušně na zahrádkách. Při hodině výtvarné výchovy jsme tiskli a dokreslovali jablka. Také jsme se snažili si vzpomenout na písničky a básničky s ovocem, které jsme si společně zazpívali a zarecitovali.

Dětem se projektový den líbil a těší se na další v říjnu.

Mgr. Yveta Najmanová