Projektový den v 5. třídě

Pro naše páťáky jsme připravily s paní asistentkou Michaelou Pavlovou projektový den zaměřený na státní svátek 28. října.

Prvním úkolem bylo vybarvit státní znak podle popisu, tady si procvičili mimo jiné čtení s porozuměním. Následovala křížovka, do které doplňovali informace týkající se vzniku republiky. Potřebné informace našli v úvodním textu a videu, které sledovaly na začátku projektu. Poté následoval jednoduchý pracovní list, kde doplnili správný měsíc vzniku Československa, název národního stromu a vybarvili si vlajku, poznávačka významných mužů, kteří se podíleli na vzniku naší republiky.

Na závěr měli vymyslet, jak by podle nich mohla vypadat vlajka ČSR. Měli se zamyslet nad tím, jaké barvy by vybrali, a co by tyto barvy mohly znázorňovat.

Mgr. Yveta Najmanová