PROJEKT ZDRAVÁ PĚTKA

V listopadu se žáci prvního stupně zúčastnili výchovného programu ŠKOLA ZDRAVÉ

PĚTKY.

Pod vedením lektorky Michaely Ječmínkové se seznámili s pěti základními zásadami

zdravého stravování. Na každé téma byl připraven soutěžní úkol, který plnili žáci ve

skupinách. Na závěr si připravili zdravou svačinku, na které si pochutnali.