Projekt „Velikonoce“ v 1. třídě

Na blížící se Velikonoce jsme se začali připravovat v pondělí 21. března.
Oblečeni do barev jara jsme si ráno ve třídě přečetli a povídali o příchodu tohoto ročního období a jeho oslavách. Zazpívali jsme si písničky s touto tematikou. Potom následovala diskuze s paní Sehnalovou v městské knihovně o velikonočních tradicích.  Děti vyslechly křesťanské pojetí Svátků jara a na závěr se naučily velikonoční koledu a vybarvily si předtištěnou kraslici. Paní knihovnici za pěknou besedu děkujeme.

Následující den jsme si ve Slabikáři přečetli články o Velikonocích a z písmenek jsme si skládali názvy poslů jara z rostlinné i ptačí říše. Nejvíc času nám zabralo barvení a zdobení vajíček ve školní kuchyňce. Kraslice se dětem moc povedly, doufám, že i doma z nich budou mít všichni radost.

Projektové dny jsme zakončili nejen matematickými úlohami o kraslicích, kuřátkách a pomlázkách, ale hlavně výrobou dřevěného velikonočního zajíce.

Ze všech výrobků byly děti nadšené a věřím, že jim na tyto dny zůstanou pěkné vzpomínky.

Mgr. Jana Hanušová