Projekt „Velikonoce“ v 1. A třídě

Na blížící se Velikonoce jsme se začali připravovat v pondělí 26. března. Oblečeni do barev jara jsme si ráno ve třídě přečetli a povídali o příchodu tohoto ročního období a jeho oslavách. Zazpívali jsme si písničky s touto tématikou. Potom následovala diskuze s paní Sehnalovou v městské knihovně o velikonočních tradicích. Na závěr se děti naučily velikonoční koledu a vybarvily si předtištěnou papírovou kraslici. Paní knihovnici za pěknou besedu děkujeme. Následující den jsme si ve Slabikáři přečetli články o Velikonocích a z písmenek jsme si skládali názvy poslů jara z rostlinné i ptačí říše. V hodině prvouky jsme řešili různé rébusy s jarní tématikou. Nejvíce času nám zabralo barvení a zdobení vajíček ve školní kuchyňce. Projektové dny jsme zakončili nejen matematickými úlohami o kraslicích, kuřátkách a pomlázkách, ale také výrobou papírového stojánku na kraslici v podobě velikonočního zajíce. Ze všech výrobků byly děti nadšené a věřím, že jim na tyto dny zůstanou hezké vzpomínky.
Mgr. Jana Hanušová