Projekt Postavme se hladu

Ve světový den výživy dne 16. října proběhne v rámci mezinárodní kampaně Food Right Now

– Postavme se hladu na základních a středních školách v celé ČR akce NAŠE POSVÍCENÍ, do níž se

zapojí i naše základní škola ve spolupráci se školní jídelnou.

V projektu, který připravili vyučující rodinné a občanské výchovy budou žáci od počátku října

informováni o problematice hladu ve světě, budou nabádáni k neplýtvání jídlem, filmové projekce

dokumentů a besedy povedou k zamyšlení se nad problematikou potravinové nestability. Akci

podpoří i učitelé zeměpisu a výtvarné výchovy. Vedoucí školní jídelny paní Petra Cachová přijde žáky

do tříd informovat o spotřebním koši správné skladby jídelníčku a o plýtvání jídlem, kterého jsme

často všichni svědky.

Díky velké vstřícnosti celé školní jídelny, která se k projektu ráda připojila, bude pro

strávníky připraveno menu pouze z lokálních surovin. Jídelníček sestavený pro tento den nabídne

podkrkonošské kyselo, houbového kubu se salátem z kyselého zelí a staročeskou krkovičku

s chlupatými knedlíky a zelím.

I. Podlipná