Projekt NAŠE MĚSTO ve školní družině

V červnu se věnovaly děti poznávání našeho města pomocí dobových a současných fotografií, pohledů, propagačních materiálů z muzea, knížek o Rtyni, DVD a informací předaných p. vychovatelkami. Vše bylo zakončeno návštěvou muzea a závěrečným testem o znalostech , nejlepší děti dostaly diplomy se zvonicí a sladkou odměnu.

Vědomosti dětí přesáhly asi znalosti většiny rodičů, kolik z nich ví, kdy se stala Rtyně městem? Co vše je na znaku města? Koho socha je u vchodu na hřbitov a z jaké sochařské dílny pochází? Kde se scházelo guberno? Co je na pamětní desce na Rychtě? Kolik zvonů je ve zvonici, jak je vysoká a jak stará? Kdo z rodičů ví, že v Lipce stála škola a že při bourání obecné školy, kde je nyní Orlovna, se v základech našel „poklad“ , který je teď v muzeu?

Toto všechno a mnoho dalších zajímavostí a vědomostí jsme se snažily předat našim dětem v ŠD.

Alena Wichová, Nikola Fofonková, vychovatelky ŠD

03 02 01