Projekt – Myslivci v písničce

Motivace: Naučit se pět písniček, ve kterých se vyskytuje slovo myslivec a seznámit se s tímto povoláním

Seznam písniček:

 • Na tý louce zelený
 • Já jsem malý mysliveček
 • Šly panenky silnicí
 • Plavala husička
 • Skákal pes přes oves

Doba trvání: únor – březen 2015

Zapojení dětí: 1. – 3. třída = 1. oddělení ŠD

Věk dětí: 6 – 8 let

Místo projektu: 1. oddělení ŠD

Propojení s vyučovacími předměty: HV, VV, Př

Cíl projektu:

 • naučit děti nové písničky (1-4), zopakovat písničku (5)
 • vysvětlit si, kdo je a co dělá myslivec
 • vyjádřit název písničky ilustrací

Klíčové kompetence:

 • k učení: vysvětlit si povolání myslivce, naučit se text nové písničky
 • k řešení problémů: nalézt neobvyklá slova
 • komunikativní: vysvětlit si neobvyklá slova z textů písniček např.
  • ,,na krku má granáty“= polodrahokamy (ukázka na šperku)
  • ,,v háji“ = v lese
  • ,,v máji“ = v květnu
  • ,,v kamizolce“ = myslivecký kabát

Činnosti:

 • naučení slov k písničkám
 • zpěv s pomocí nahrávek na CD
 • ilustrace k písničkám
 • písemný test co je a co dělá myslivec

Pomůcky:

 • CD s dětskými písničkami
 • materiál pro ilustrace (papír, pastelky)
 • slovník – na přesné vyjádření pojmů hajný a myslivec

Využití:

 • v učení:     – podpora  paměti
  • obohacení slovní zásoby
  • podpora fantazie (při ilustracích)
 • při hodinách hudební výchovy

Závěr: Výsledky písemného testu ukázaly zkreslený názor na myslivce, hajné. Nejčastější odpovědí bylo, že ,,střílí, zabíjí zvířata a sedí na posedu.“ S dětmi jsem písemné odpovědi rozebrala a společně jsme se dobraly k regulovanému odstřelu zvěře, ale hlavně k péči o zvířata ( v zimě k přikrmování zvěře) a k péči o les tj. těžba dřeva, výsadba stromků, sběr semen pro lesní školky.

Text písniček, až na písničku Skákal pes, byl pro děti nový, všichni se naučily alespoň první sloku, některé zvládly text celé písně. Ilustrace k písničkám byla těžká (kresba osob a zvířat), ale u většiny bylo poznat, ke které písničce patří.

[Not a valid template]