Pro zájemce o studium na Základní umělecké škole

Přihlášky naleznete na stránkách školy /sekce ZUŠ/, posílejte je nejpozději do konce května.

Na ZUŠ se vyučuje Výtvarná tvorba, v Hudebním oboru potom:
Klavír
Keybord
Bicí
Klarinet
Saxofon
Kytara
Housle
Violoncello
Příčná flétna
Zobcová flétna

Žesťové nástroje (trubka, tenor, lesní roh)

Populární a muzikálový zpěv, Klasický zpěv

Zápis a termín přijímacích zkoušek:
6. a 7. června 2023 pro hudební obor
13. června 2023 pro výtvarný obor