Pro zájemce o studium na Základní umělecké škole

Přihlášky naleznete na stránkách školy /sekce ZUŠ/, posílejte je nejpozději do konce května.

Na ZUŠ se vyučuje Výtvarná tvorba, v Hudebním oboru potom:

Klavír
Keybord
Bicí
Klarinet
Saxofon
Kytara
Housle
Violoncello
Příčná flétna
Zobcová flétna
Žesťové nástroje (trubka, tenor)
Populární a muzikálový zpěv, klasický zpěv

O termínu přijímacích zkoušek budeme informovat na základě došlých
přihlášek na začátku června.