Školní vzdělávací program

Dokument „Školní vzdělávací program“ je k dispozici ke stažení v následujících formátech:

Úplné znění ŠVP (ZŠ, ZUŠ a ŠD) je k nahlédnutí v ředitelně školy a 1. patře – chodba ZŠ a ZUŠ. (nová budova).