Přijetí žáků ke studiu na Základní umělecké škole Rtyni v Podkrkonoší pro školní rok 2014/2015

Ředitelka Základní školy a Základní umělecké školy ve Rtyni v Podkrkonoší jako příslušný správní orgán rozhodl

podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), takto:

budoucí žák/žákyně/

s registračním číslem 1 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu uměleckému vzdělávání na ZUŠ

s registračním číslem 2 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu uměleckému vzdělávání na ZUŠ

s registračním číslem 3 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu uměleckému vzdělávání na ZUŠ

s registračním číslem 4 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu uměleckému vzdělávání na ZUŠ

s registračním číslem 5 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu uměleckému vzdělávání na ZUŠ

s registračním číslem 6 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu uměleckému vzdělávání na ZUŠ

s registračním číslem 7 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu uměleckému vzdělávání na ZUŠ

s registračním číslem 8 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu uměleckému vzdělávání na ZUŠ

s registračním číslem 9 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu uměleckému vzdělávání na ZUŠ

s registračním číslem 10 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu uměleckému vzdělávání na ZUŠ

s registračním číslem 11 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu uměleckému vzdělávání na ZUŠ

s registračním číslem 24 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu uměleckému vzdělávání na ZUŠ

s registračním číslem 25 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu uměleckému vzdělávání na ZUŠ

s registračním číslem 26 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu uměleckému vzdělávání na ZUŠ

s registračním číslem 27 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu uměleckému vzdělávání na ZUŠ

s registračním číslem 28 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu uměleckému vzdělávání na ZUŠ

s registračním číslem 29 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu uměleckému vzdělávání na ZUŠ

s registračním číslem 30 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu uměleckému vzdělávání na ZUŠ

s registračním číslem 31 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu uměleckému vzdělávání na ZUŠ

s registračním číslem 32 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu uměleckému vzdělávání na ZUŠ

s registračním číslem 33 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu uměleckému vzdělávání na ZUŠ

Pro školní rok 2014/2015 bylo přijato 21 žáků z toho 11 na hudební a 10 na výtvarný obor.

Mgr. Hana Vondráčková – ředitelka ZŠ a ZUŠ