Přijetí budoucích prvňáčků pro školní rok 2014/2015

Ředitelka Základní školy a Základní umělecké školy ve Rtyni v Podkrkonoší jako příslušný správní orgán rozhodl podle

ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), takto:


budoucí žák/žákyně/

s registračním číslem 1 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 2 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 3 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 4 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 5 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 6 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 7 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 8 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 9 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 10 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 11 se od školního roku 2014/2015 nepřijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 12 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 13 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 14 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 15 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 16 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 17 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 18 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 19 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 20 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 21 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 22 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 23 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 24 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 25 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 26 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 27 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 28 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem 29 se od školního roku 2014/2015 přijímá k základnímu vzdělávání

Pro školní rok 2014/2015 bylo přijato 28 žáků budoucích prvních tříd. Dne 27.1.2014 Mgr. Hana Vondráčková řed. školy