Přijatí žáci ZUŠ

Pro školní rok 2021/22 byli na hudební obor ZUŠ přijati žáci pod přiděleným číslem:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16, 17, 18, 19

Pro školní rok 2021/22 byli na výtvarný obor ZUŠ přijati žáci pod přiděleným číslem:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9