Prevence rizikového chování

Cílovou skupinou tentokrát nebyli žáci, ale rodiče, veřejnost a pedagogičtí pracovníci. V úterý 5. března proběhla v prostorách nové školy beseda na téma: Význam stravy pro zdravý vývoj dítěte a poruchy příjmu potravy. Paní lektorka a výživová poradkyně Mgr. Radka Drobná nás během dvouhodinové přednášky seznámila s vlivem stravy na psychickou a fyzickou pohodu dítěte, se specifiky stravy dospívajících a uvedla příklady zdravého jídelníčku. Tuto besedu jsme uspořádali opět ve spolupráci s Centrem vzdělávání s.r.o. a věřím, že i v příštím školním roce se nám přednášku na nějaké téma z prevence podaří znovu zorganizovat.

V dalších jarních měsících proběhnou stejně jako na podzim etické dílny, tentokrát pro žáky 2. stupně. Témata, se kterými se žáci seznámí budou: Pohoda a klídek bez tabáčku – prevence závislosti na tabákových výrobcích a výrobcích s obsahem nikotinu, Kdo jsem? – rozvoj sebereflexe a poznávání druhých, Vážíš si svého těla, nebo ho zneužíváš? – prevence závislostí, různých typů sebepoškozování a poruch příjmu potravy, Sex, láska a vztahy – prevence rizikového sexuálního chování.               

Mgr. Martina Vasiljevová – metodička prevence