Prevence rizikového chování

I v dalších měsících tohoto školního roku probíhaly tzv. etické dílny. V úterý 21. listopadu k nám opět zavítala paní lektorka Ing. Bc. Karla Mihatschová. Tentokrát připravila programy pro dvě třídy. Čtvrťáci měli téma Jak překonat starosti ve škole, které bylo zaměřeno na prevenci šikany a projevů agrese. A jak být opatrní ve virtuálním světě se dozvěděli žáci 5. třídy v programu Jak správně využívat IT a média.

Dále se naše škola v rámci prevence rizikového chování na internetu a sociálních sítí zapojila do projektu Kraje pro bezpečný internet. Úkolem žáků bylo vyplnit soutěžní kvíz, který je zaměřen na elektronickou bezpečnost.

Prevenci se věnujeme také v jednotlivých předmětech. V rámci hodin rodinné a občanské výchovy se kolegyně zaměřily na téma šikany, prevenci užívání tabákových a nikotinových výrobků a na dobré vztahy mezi žáky.

Mgr. Martina Vasiljevová – metodička prevence