Prevence rizikového chování

V měsíci září proběhl v prvních třídách a šesté třídě adaptační den. Jedná se o specifický program, který se zaměřuje na práci s nově vzniklým kolektivem. Klade důraz na pozitivní interakci v rámci kolektivu a s třídním učitelem. Tvorba zdravého a bezpečného klimatu je předpokladem pro zdravý psychosociální vývoj žáků.

V říjnu jsme opět navázali na spolupráci s organizací Hope4kids, která zajišťuje certifikované programy v rámci všeobecné primární prevence tzv. etické dílny. 11.10. proběhly dílny ve třetích třídách na téma Jak se stalo, že jsem tady?, jejichž cílem byla prevence rizikového sexuálního chování, rozvoj sebevědomí, sebereflexe a komunikace. 23.10. navštívila paní lektorka druhou třídu, ve které se zaměřila na osvojení základních vzorců bezpečného chování, zvládání stresových situací, schopnost rozhodování, a to v rámci programu Jak se chránit v nebezpečných situacích.

Mgr. Martina Vasiljevová – metodička prevence