Prázdniny ve školní družině

Ředitelské volno a začátek prázdnin prožilo několik dětí (6 až 9) ve školní družině. Dopředu věděly, že hlavně navštívíme místa, o kterých jsme si povídali v rámci projektu ,,Naše město.“ Přímo v terénu jsme si zopakovali, co víme o zvonici, soše krále Davida, soše Rebela, šli jsme kolem muzea ke kapličce, k benzínce na rozhlednu, byli jsme u hvězdárny a navštívili jednu z nejstarších chalup v Čechách, chalupu u Trachtů, kde se nám manželé Trachtovi věnovali, dětem zajímavě povídali o těžkém životě předků, ukázali  výminek, černou kuchyni, chlév. Děti se dozvěděly, proč je v sednici vysoký strop a krátká postel, kde spaly děti, jak se vařilo bez kamen. Na závěr mohly nakrmit kapry v rybnících za chalupou.

Ve ,,zvířátkovém dni“ děti krmily trávou ovečky u kapličky, na Končinách chlebem, kde viděly i dvě prasata a nejvíce se jim líbilo krmení koní na Krákorce. Daňci na Písku před námi měli respekt, viděli jsme jen z dálky.

Poslední den si děti upekly malý jablečný závin, který si vzaly domů. A pak už opravdu hurá na prázdniny. Co jsme viděli, kde jsme byli, je zdokumentováno na fotografiích.

Alena Wichová, vychovatelka ŠD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13