Poskytnutí péče dětem rodičů vybraných profesí od ukončení nouzového stavu

Vážení rodiče,

vzhledem k ukončení nouzového stavu přechází povinnost zajistit péči o děti zaměstnanců vybraných profesí na základních škole. Umožňuje se osobní přítomnost na vzdělávání  žákům 1. stupně základních škol, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 • V případě zajištění této péče kontaktujte vedení školy telefonicky 499 888 134, popřípadě na email: vondrackova@zsrtyne.cz.
 • Žáci budou dle potřeby zařazeni do samostatné homogenní skupiny pro lichý a sudý týden. Výuka žáků v těchto skupinách bude probíhat dle aktuálních personálních a organizačních možností školy.
 • V den nástupu do školy předloží žák potvrzení o zařazení rodiče k vybrané profesi.